Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]

Smolik znaczony - Pissodes castaneus (De Geer, 1775)

Rząd: chrząszcze - Coleoptera
Rodzina: ryjkowcowate - Curculionidae

Smolik znaczony
Morfologia: Długość 5-7 mm, barwa kory sosny, czułki w połowie ryjka, pierwsza przepaska na pokrywach koloru żółtawego, druga przepaska jest dwubarwna tzn. obrzeże żółte, przy szwie jasne.

Biologia: Pojawia się od końca kwietnia do września. Imago żer uzupełniający, młodych żer regeneracyjny w szyjach korzeniowych i w części przyziemnej młodych, osłabionych sosen, wylęgająca się larwa żeruje między korą a drewnem w pobliżu pierwszego okółka. Samica składa jaja w okolicy pierwszego okółka, przepoczwarczenie odbywa w tzw. kołyskach poczwarkowych, generacja jednoroczna.

Występowanie: Występuje w Polsce na całym obszarze.

Uwagi: W leśnictwie szkodnik fizjologiczny, monofag, wtórny (larwa); chętnie zasiedla drzewka osłabione działalnością zwierzyny płowej, zaatakowane przez opieńkę bądź hubę korzeniową, również przy masowym występowaniu szeliniaka itp. Szczególnie preferuje drzewka od 3 do 5 lat, imago jest szkodnikiem pierwotnym - osłabia drzewka.


gm. Kołobrzeg: Las Charzyński