Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]

Sprężyk - Ampedus balteatus (Linnaeus, 1758)

Rząd: chrząszcze - Coleoptera
Rodzina: sprężykowate - Elateridae

Ampedus balteatus
Morfologia: Osiąga do 10 mm długości. Charakterystycznie ubarwiony.

Biologia: Cykl rozwojowy co najmniej 3-letni. Larwy żerują pod obluźnioną korą martwych drzew iglastych, zwłaszcza sosen; występują poza tym w butwiejącym, miękkim drewnie o zabarwieniu czerwonobrunatnym lub ciemno-brunatnym, w zmurszałej korze, w próchnicy przy podstawie pni oraz we fragmentach drzewnych znajdujących się w glebie leśnej lub torfowiskowej. Niekiedy larwy zasiedlają również zbutwiałe drewno brzóz i dębów, ale zawsze wtedy, gdy drzewa te znajdują się w otoczeniu drzew iglastych. Przepoczwarczenie następuje w drugiej połowie lipca lub w sierpniu. Postacie dojrzałe zimują w komorach poczwarkowych; pojawiają się na swobodzie wiosną, gdy temperatura otoczenia przekracza +10°C. Chrząszcze odbywają loty w maju i czerwcu tylko w dni słoneczne, przeważnie w godzinach przedpołudniowych. Są spotykane do końca lipca w próchnie drzew siedliskowych, na kwitnących drzewach i krzewach oraz młodych pędach sosen, a na torfowiskach często na kwiatach bagna zwyczajnego.

Występowanie: Gatunek leśny, występujący w zadrzewieniach iglastych i mieszanych oraz na torfowiskach.


gm. Kołobrzeg: Charzyński Las