Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]

Szczerklina piaskowa - Ammophila sabulosa (Linnaeus, 1758)

Rząd: błonkówki - Hymenoptera
Rodzina: grzebaczowate - Crabronidae

Szczerklina piaskowa
Morfologia: Długość ciała 14-24 mm. Ciało bardzo smukłe i delikatne. Ubarwienie czarne, z wyjątkiem środkowej - czerwonej - części odwłoka. Odnóża są długie, u samic przystosowane do kopania w sypkiej, piaszczystej glebie. Czułki sięgają przynajmniej do połowy tułowia. Skrzydła ma ciemne. Oczy są bardzo duże, zajmują znaczną część głowy.

Biologia: Czas lotu: czerwiec - październik. Pokarm: imagines żerują na kwiatach, dla larw łowią gąsienice, głównie sówek. Samica unieruchamia gąsienicę, paraliżując użądleniem w zwój nerwowy. Ofiarę zawsze ciągnie po ziemi. W komorze lęgowej umieszcza jedną, lub dwie gąsienice.

Występowanie: Występuje licznie na łąkach, piaskowniach, nieużytkach, właściwie wszędzie. Pospolita.


gm. Kołobrzeg: Obroty: skraj lasu na W od wsi