Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]

Trzmiel gajowy - Bombus lucorum (L.)

Rząd: błonkówki - Hymenoptera
Rodzina: pszczołowate - Apidae

Trzmiel gajowy
Trzmiel gajowy
Morfologia: Długość ciała 9 - 22 mm. Trzmiel gajowy ma dwie żółtawe przepaski: jedną na początku tułowia a drugą mniej więcej pośrodku odwłoka. Koniec ciała ma białe owłosienie. Robotnice podobne do trzmiela ziemnego, samce całkowicie różne u tych dwóch gatunków.

Biologia: Tworzy duże rodziny (do 400 osobników), gniazduje głęboko w ziemi, w opuszczonych norkach gryzoni.

Występowanie: Występuje w środowiskach leśnych, oblatuje wiele gatunków roślin (ponad 500), w tym szczególnie chętnie gatunki z rodziny Ericaceae - wrzosowate. Można go spotkać we wszystkich typach środowisk, najczęściej jednak w lasach.

Objęty częściową ochroną gatunkową

Literatura:
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej zwierząt


Kołobrzeg: W pobliżu lasów wydmowych i zadrzewień
gm. Kołobrzeg: Nadmorski pas techniczny, na E od Dźwirzyna
gm. Ustronie M.: Kołobrzeski Las
gm. Siemyśl: 1,2 km na SE od Niemierza