Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]

Wyślepek - Conops scutellatus (Metgen, 1804)

Rząd: muchówki - Diptera
Rodzina: wyślepkowate - Conopidae

Wyślepek
Wyślepek
Morfologia: Długość 9 - 11 mm. Ciemię i tył głowy ciemnożółte. Czoło i twarz ochrowożółte, pośrodku czoła występuje dość wąska, czarna pręga dochodząca do nasady czułków. Wzgórek czułkowy czarny. Czułki czarnobrunatne. Listewki przyoczne i częściowo twarz srebrzyście opylone. Przez środek twarzy od nasady czułków do krawędzi otworu gębowego przebiega czarnobrunatna pręga. Zapoliczki ochrowożółte. Ryjek gębowy długi i cienki, czarny. Tułów czarny, z boków i na śródpłeczu ze srebrzystym i plamami z opylenia. Łopatki, guzy zaskrzydłowe i cała tarczka ochrowożółte. Na śródpleczu i na tarczce występują czarne włoski. Skrzydła dość szerokie, przydymione, silniej zwłaszcza na przednim brzegu. Użyłkowanie skrzydeł żółto-brunatne. Łuski tułowiowe i przezmianki żółte. Nogi całe żółte, jedynie dwa ostatnie człony stóp ciemniejsze, brunatnoczarne. Owłosienie nóg krótkie, czarne. Odwłok czarny z ciemnożółtymi, wyraźnymi przepaskam i na brzegach tergitów. Są one często nieco wcięte na samym środku. U samic teka bardzo mała, czarna, prawie niewidoczna na zewnątrz.

Biologia: Czas lotu: czerwiec - wrzesień. Pokarm: Dorosłe postaci kwiatofilne, larwy rozwijają się w odwłokach swoich żywicieli - osy pospolitej. Wysysają płyny ustrojowe i przepoczwarczają się wewnątrz organizmu gospodarza, który zawsze umiera.

Występowanie: Wszędzie tam, gdzie są kwiaty i latają potencjalni żywiciele. Rzadki. Prawdopodobnie sprzez Polskę przechodzi północna granica zasięgu.

Uwaga: Podobne - inne Conops, rodzaj Physocephala ma odwłok silnie zwężony w przedniej części i odmienne użyłkowanie, niektóre Syrphidae np. Sphiximorpha subsessilis, Temnostoma bombylans.

Literatura:
- Fauna Polski • Fauna Poloniae - Tom 7 - Regina Bańkowska - CONOPIDAE wyślepki (Insecta: Diptera, 1979)


gm. Ustronie M.: Kołobrzeski Las oddz. 29b