Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]

Zadziorek - Gasteruption assectator (Linnaeus, 1758)

Rząd: błonkówki - Hymenoptera
Rodzina: zadziorkowate - Gasteruptiidae

Zadziorek
Morfologia: Ciało długości 7-12 mm, bardzo smukłe. Głowa wyraźnie oddzielona od tułowia. Odwłok bardzo wąski, czarny z czerwonopomarańczowymi akcentami na tergitach, u samic zakończony krótszym od skrzydeł pokładełkiem; w czasie lotu ułożony w pozycji pionowej! Tylne golenie pogrubiałe.

Biologia: Imagines żywią się nektarem i tylko wyjątkowo pyłkiem. Larwy są pasożytami gniazdowymi żądłówek z rodzin Colletidae i Megachilidae, a wyjątkowo Vespidae, Crabronidae, Apidae i Sphecidae - pożerają zarówno jaja i larwy gospodarza, jak i zgromadzony zapas pyłku.

Występowanie: Różne siedliska, często skraje lasu i zadrzewień. Pospolity.gm. Dygowo: Okolice rezerwatu Stramniczka