Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]

Zęboszyjka - Denticollis linearis (L.1758)

Rząd: chrząszcze - Coleoptera
Rodzina: sprężykowate - Elateridae

Zęboszyjka
Zęboszyjka
Zęboszyjka
Morfologia: Osiąga długość od 9 do 13 mm. Przeważnie można spotkać osobniki o żółtobrązowych pokrywach, ale mogą się również trafiać takie, których pokrywy są czarne, z jasną obwódką wokół nich. Na pomarańczowym, mocno pofałdowanym przedpleczu może się znajdować ciemna plamka. Golenie żółtawe, czym różni się od pokrewnego gatunku. Skrzydła dobrze wykształcone. Niezależnie od ubarwienia, na pokrywach znajdują się liczne rowki, szczególnie widoczne na tle czarnych pokryw.

Biologia: Larwy zasiedlają strefę podkorową lub rozkładające się drewno drzew iglastych i liściastych, a nawet krzewów rosnących na wilgotnych stanowiskach. Żyją w powalonych na ziemię pniach, pieńkach, kłodach i gałęziach leżących na ziemi. Są bardzo drapieżne, odżywiają się larwami i poczwarkami podkorowych owadów drewno- i próchnożernych oraz owadów zasiedlających grzyby nadrzewne. Cykl rozwojowy trwa cztery lata, ale w zależności od warunków środowiskowych może być skrócony o rok lub przedłużony nawet o dwa lata. Zimują tylko larwy. Przepoczwarczenie następuje w drugiej połowie kwietnia lub w maju, a w wyższych położeniach górskich na początku czerwca. Stadium poczwarki trwa 10-15 dni.

Występowanie: Postacie dojrzałe są na ogół rzadko spotykane z powodu stosunkowo krótkiego okresu życia. Notowany z nielicznych stanowisk. Występuje zarówno na terenach nizinnych, jak i górzystych, gdzie dociera do regla górnego.


gm. Kołobrzeg: Las koło Charzyna
gm. Ustronie M.: Kołobrzeski Las