Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]

Zmięk - Rhagonycha nigriventris (Motschulsky, 1860)

Rząd: chrząszcze - Coleoptera
Rodzina: omomiłkowate - Cantharidae

Rhagonycha nigriventris
[ Rhagonycha limbata ]
Morfologia: Długość ciała 5-6 mm. Wierzch ciała żółto - pomarańczowy. Środek przedplecza czarny.

Biologia: Pojaw postaci dojrzałych w zależności od położenia rozpoczyna się w kwietniu lub maju i trwa do lipca-sierpnia z maksimum występowania w czerwcu. Biologia nieznana.

Występowanie: Gatunek zdecydowanie higrofilny, występujący głównie na łąkach ostrożeniowych, torfowiskach, młakach, na roślinności zielnej, w olszynach i łęgach. Rzadko spotykany.


gm. Kołobrzeg: Wilgotny obszar na S od m. Bezpraw; stawy leśne E od Dźwirzyna (tt 3.06.2013)