Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]

Zrąbień dębowiec - Chrysobothris affinis (Fabricius, 1794)

Rząd: chrząszcze - Coleoptera
Rodzina: bogatkowate - Buprestidae

Zrąbień dębowiec
Morfologia: Długość 12 - 16 mm. Ciało dość szerokie i spłaszczone. Ubarwienie metaliczne, najczęściej w różnych odcieniach barwy miedzistej i brunatnej. Głowa ułożona pod kątem prostym do pozostałej części ciała. Na urzeźbienie tej części ciała składa się dość głęboko nakłute punktowanie. Czoło i przednia część głowy pokryta białymi włoskami. Na każdej pokrywie znajdują się trzy dołki, zabarwione na ceglasto z silnym metalicznym połyskiem.

Biologia: Rójka odbywa się na przełomie czerwca i lipca. Owady są bardzo żwawe i trudne do schwytania, latając podczas dni słonecznych nad ściętymi drzewami i sągami. Samice składają jaja w liczbie 1 - 3 u nasady pni buków, topól i brzóz oraz w dolnych partiach młodych dębów. Larwy żerują pod cienka korą drzew a kolebkę poczwarkową wykonują w drewnie. Chodniki larw są płaskie, wypełnione kupkami białych i brunatnych trocin oraz odchodami. Cykl rozwojowy trwa od jednego do dwóch lat w zależności od warunków klimatycznych.

Występowanie: W Polsce występuje prawdopodobnie na całym obszarze. Związany jest z lasami liściastymi i mieszanymi z udziałem drzew żywicielskich dla larw.

Uwaga: Jest uważany za szkodnika tyczkowin i drągowin w drzewostanach dębowych i bukowych. Larwy przecinając w obwodzie warstwę kambium powodują obumieranie drzewa.


gm. Ustronie M.: Kołobrzeski Las (na sągach drewna dębowego i bukowego)