Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]

Żylenica nadwodna - Sialis lutaria (Linnaeus, 1758)

Rząd: wielkoskrzydłe - Megaloptera
Rodzina: żylenicowate - Sialidae

Żylenica nadwodna
Morfologia: Długość ciała ok. 2,5-3 cm. Ciało ciemno ubarwione, ma dwie pary skrzydeł z licznymi żyłkami.

Biologia: Samice jaja składają na nadwodnych liściach i łodygach roślin. Wylęgające się larwy spadają wprost do wody. Larwy prowadzą wodny tryb życia, są drapieżne, żywią się larwami owadów wodnych (głównie ochotkowate), małymi mięczakami, płazińcami i obleńcami. Występują na dnie mulistym. Rozwój larwalny trwa zazwyczaj dwa lata i występuje 9 stadiów larwalnych. Przepoczwarczenie odbywa się na lądzie, czasem dość daleko od brzegu zbiornika wodnego. Aparat gębowy larw i dorosłych typu gryzącego.

Występowanie: Owady dorosłe spotkać można latem w pobliżu zbiorników wodnych, siedzące na roślinności.


gm. Kołobrzeg: Stawy Niekanin - Obroty