Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]


Podejźrzon księżycowy - Botrychium lunaria (L.) Sw.
Rodzina: nasięźrzałowate - Ophioglossaceae


Podejźrzon księżycowy
Opis: Bylina z jednym, rzadziej 2(4), niezimującymi liśćmi, (5)10-20(30) cm wysokości; naga. Liść podzielony na część płonną i płodną; płonna oddziela się powyżej połowy długości liścia. Płonna część liścia prawie siedząca, w zarysie eliptyczna; mięsista; podzielona na (2)6-10 par odcinków, nerkowatych do rombowatych, bez środkowej żyłki. Płodna część liścia 1-2×pierzasta. Zarodni ponad 15. Tworzą się w okresie (czerwiec) lipiec-sierpień.
Gatunek silnie zmienny co do wielkości roślin oraz głębokości podzielenia liścia.

Występowanie: Suche lub wilgotne, mszyste łąki, pastwiska, jasne lasy, także w piętrze subalpejskim; na glebach różnego typu. Dość częsty.

Objęty ścisłą ochroną gatunkową

Czerwona lista roślin; status VU - narażony

Literatura:
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin
- Zbigniew Sobisz, Mariola Truchan - NIEZNANE ZBIORY ZIELNIKOWE KARLA FRIEDRICHA KOHLHOFFA I FRITZA RÖMERA Z TERENU POMORZA, Słupskie Prace Biologiczne 6 - 2009gm. Kołobrzeg: Bagno Jodłówka k/Kołobrzegu (Zielnik darłowski - Kohlhoff, 1906) - brak danych