Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]


Podrzeń żebrowiec - Blechnum spicant (L.) Roth
Rodzina: podrzeniowate - Blechnaceae


Podrzeń żebrowiec
Podrzeń żebrowiec
Podrzeń żebrowiec
Opis: Reliktowa, wieloletnia paproć o charakterystycznych skórzastych, zielonych i zimotrwałych liściach płonnych, rozłożonych w rozetę. Od lipca do września pojawiają się wzniesione liście zarodnionośne, odmienne od płonnych - o bardzo wąskich odcinkach.
Liście asymilacyjne długości do 50 cm i szerokości do 7 cm, pojedynczo pierzaste, zwężone na szczycie i u podstawy, zwykle zimujące. Odcinki siedzące, równowąskie, naprzemianległe lub niewyraźnie naprzeciwległe, całobrzegie, po 30-60 z każdej strony zielonej osadki. Na odcinkach dobrze widoczny nerw środkowy oraz rozgałęzione nerwy boczne. Liście zarodnionośne 1,5-2 razy dłuższe, także pojedynczo pierzaste, z brunatną osadką i długim ogonkiem, wyrastają w środkowej części rozety, sztywno wzniesione ku górze, nie zimują. Zarodniki dojrzewają od lipca do sierpnia.

Występowanie: Pospolity w Karpatach, rozproszony w Sudetach, w południowej i północno-zachodniej części niżu. Rośnie w widnych lasach liściastych, wilgotnych i cienistych borach sosnowych i mieszanych. Spotykany w buczynach, zwłaszcza kwaśnych oraz w lasach sosnowych, niekiedy w olsach torfowcowych. Preferuje siedliska półcieniste, świeże i średnio wilgotne, gleby piaszczyste, gliniaste, kwaśne, próchniczne. Na niżu Polski jest reliktem glacjalnym.

Uwaga: do 30.09.2014 r. objęty był ścisłą ochroną gatunkową.

Objęty częściową ochroną gatunkową

Cenny dla Pomorza Zachodniego; E - wymierający

Literatura:
- Dariusz Tlałka, Adam Rostański - "Atlas i klucz - Paprotniki Polski"
- Hanna Wójciak - "Flora Polski. Porosty, mszaki, paprotniki"
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin

Publikacje:
- Stanowisko w Kołobrzeskim Lesie zgłoszone do RDOŚ Szczecin, Nadleśnictwa Gościno, UG Ustronie Morskie


gm. Ustronie M: Kołobrzeski Las oddz. 34d na pow. ok. 100 m2 kilkadziesiąt roślin (3.10.2015); rozproszone rozety na przyległej uprawie leśnej w ilości 6 szt. (10.11.2016); dwie rozety w oddz. 36f/h - (26.08.2017)
gm. Gościno: Kamica: 1,5 km SW (oddz. 211f)
gm. Siemyśl: Lasy wokół Jez. Kamienicy i doliny Błotnicy

Mapa rozmieszczenia gatunku w kwadratach o boku 1x1 km wg siatki ATPOL