Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]


Widłak goździsty - Lycopodium clavatum L.
Rodzina: widłakowate - Lycopodiaceae


Widłak goździsty
Widłak goździsty - kłosy zarodnikonośne
[ Babimór ]
Opis: roślina wieloletnia o pędach płożących się, do 1 m długości, wielokrotnie widlasto rozgałęzionych. Wyrastają z nich liczne, wzniesione pionowo, gałązki. Liście całobrzegie, skrętoległe, wąskie, lancetowate, w górnej części łodygi gęste, rzadsze w dolnej, zakończone białymi włoskami, które na końcach pędów tworzą białe pędzelki.
Sporofile (liście zarodnionośne) w ilości od dwóch do trzech jajowate, wydłużone, zebrane w żółtawo - biały kłos, osadzone na długich szypułkach. Dojrzewanie zarodników: VII-IX.

Cykl rozwojowy widłaków jest bardzo długi i wynosi kilkanaście lat. Pęd raz oderwany od podłoża obumiera ponieważ nie potrafi przyrosnąć do niego korzonkami.

Występowanie: rośnie w widnych borach sosnowych, na wrzosowiskach i torfowiskach. Częsty na obszarze kraju.

Gatunek o znaczeniu wspólnotowym. Nie wymaga wyznaczenia obszaru Natura 2000.

Uwaga: do 30.09.2014 r. objęty był ścisłą ochroną gatunkową.

Objęty częściową ochroną gatunkową

Czerwona lista roślin; status NT - bliski zagrożenia

Literatura:
- Dariusz Tlałka, Adam Rostański - "Atlas i klucz - Paprotniki Polski"
- Hanna Wójciak - "Flora Polski. Porosty, mszaki, paprotniki"
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin


gm. Kołobrzeg: Las na wydmach między Dźwirzynem i Grzybowem na północ od oddz. 204a oraz na zachód od zejścia na plażę na przedłużeniu ul. Bałtyckiej w Grzybowie (!; Bosiacka i in. 2002); oddz. 206 Nadl. Gościno (Pr. Ochr. Przyr. 2006); Błotnica: podmokły lasek sosnowy obok ścieżki rowerowej na dawnym poligonie wojskowym
gm. Ustronie M: Kołobrzeski Las oddz. 20i/d - buczyna przy drodze asfaltowej
gm. Rymań: Starnin: 2 km SE od wsi