Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]


Widłak jałowcowaty - Lycopodium annotinum L.
Rodzina: widłakowate - Lycopodiaceae


Widłak jałowcowaty
Widłak jałowcowaty
Opis: jest wieloletnią rośliną o czołgających się pędach i łodydze, której długość może przekroczyć 1 metr. Wielokrotnie widlasto rozgałęzione. Z pędów wyrastają prosto sterczące gałązki o szerokości ok. 1,5 cm. Liście skrętoległe, gęste w górnej części łodygi, rzadsze w dolnej. Na dolnej stronie widoczny pojedynczy nerw. Liście zarodnikowe zebrane w kłos. Kłosy długości 8 - 13 mm, pojedynczo osadzone na szczycie pędu. Zarodniki dojrzewają w VII-IX.

Występowanie: występuje w zacienionych, wilgotnych lasach iglastych i mieszanych. Częsty na terenie kraju.

Gatunek o znaczeniu wspólnotowym. Nie wymaga wyznaczenia obszaru Natura 2000.

Uwaga: do 30.09.2014 r. objęty był ścisłą ochroną gatunkową.

Objęty częściową ochroną gatunkową

Czerwona lista roślin; status NT - bliski zagrożenia

Literatura:
- Dariusz Tlałka, Adam Rostański - "Atlas i klucz - Paprotniki Polski"
- Hanna Wójciak - "Flora Polski. Porosty, mszaki, paprotniki"
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin


gm. Kołobrzeg: Bór Wrzoścowy, Brzezina Bagienna
gm. Ustronie M: Kołobrzeski Las oddz. 24c, 35c, 37d, 20i/f - buczyna przy drodze asfaltowej; 50a/b - skraj drągowiny świerkowej
gm. Rymań: Starnińskie Brzeziny