Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]


Wroniec widlasty - Huperzia selago L.
Rodzina: wrońcowate - Huperziaceae


Widłak wroniec
Widłak wroniec
Widłak wroniec
[ Widłak wroniec - Lycopodium selago ]
Opis: roślina wieloletnia, do 15 cm wysoka. Pędy sztywne, wyprostowane, jednakowej wysokości, rozgałęzione widlasto. Tworzą gęste skupienia, w górnej części złożone niekiedy z rozmnóżek, które łatwo odpadają. Nie wytwarza kłosa zarodnionośnego. Zarodnie powstają w kątach liści zarodnionośnych, tzw. sporofili. Są one bardzo podobne do liści płonnych. Zarodnie mają nerkowaty kształt i po dojrzeniu pękają od góry, wysypując zarodniki. Dojrzewanie zarodników: VII-X.

Występowanie: jest to roślina wyżynnych wrzosowisk, wilgotnych lasów i skalnych zboczy. W Polsce spotykana głównie w górach, na nizinach czasami w cienistych lasach. W związku z powolnym wzrostem, specyficznymi wymaganiami siedliskowymi oraz małą konkurencyjnością jego populacje są nieliczne i obejmują najczęściej do kilkudziesięciu osobników. Liczniejsze populacje notowane są jedynie w górach. Zaliczany do grupy gatunków górskich.

Gatunek o znaczeniu wspólnotowym. Nie wymaga wyznaczenia obszaru Natura 2000.

Uwaga: do 30.09.2014 r. objęty był ścisłą ochroną gatunkową.

Objęty częściową ochroną gatunkową

Czerwona lista roślin; status NT - bliski zagrożenia

Cenny dla Pomorza Zachodniego; V - narażony

Literatura:
- Dariusz Tlałka, Adam Rostański - "Atlas i klucz - Paprotniki Polski"
- Hanna Wójciak - "Flora Polski. Porosty, mszaki, paprotniki"
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin


gm. Ustronie M: Kołobrzeski Las oddz. 20i/d - buczyna przy drodze asfaltowej, 50a/b - skraj drągowiny świerkowej, oddz. 36f/h (25.02.2017)