Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]


Zanokcica murowa - Asplenium ruta - muraria L.
Rodzina: zanokcicowate - Aspleniaceae


Zanokcica murowa
Zanokcica murowa
Opis: Paproć trwała o wysokości od 5 do 15 cm. Liście zimotrwałe, w zarysie trójkątnie jajowate lub podługowate, 2-krotnie pierzaste lub u nasady 5-krotnie pierzaste, bez połysku, na długich zielonych ogonkach. Odcinki 1 i 2 rzędu na ogonkach, odcinki 2 rzędu u nasady klinowate, na szczycie ząbkowane, odwrotnie jajowate lub rombowate.

Występowanie: Występuje w szczelinach skał i murów. Gatunek charakterystyczny zbiorowisk szczelinowych na podłożu wapiennym. W Polsce częsta w Karpatach, Sudetach i w południowej części niżu, rozproszona w północnej.

Literatura:
- Dariusz Tlałka, Adam Rostański - "Atlas i klucz - Paprotniki Polski"
- Hanna Wójciak - "Flora Polski. Porosty, mszaki, paprotniki"


Kołobrzeg: Kołobrzeg (Müller 1911, Holzfuus 1933); mury latarni morskiej (24.07.2022)