Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]


Zanokcica północna - Asplenium septentrionale (L.) Hoffm.
Rodzina: zanokcicowate - Aspleniaceae


Zanokcica murowa
Opis: Roślina trwała o wysokości od 10 do 20 cm. Liście zimotrwałe, w zarysie podługowate o blaszce rozwidlonej, pojedynczo lub dwukrotnie pierzastodzielne, z nielicznymi odcinkami klinowato lancetowatymi, o 2-5 ząbkach na szczycie. Zarodnikuje od lipca do sierpnia. Rośnie w szczelinach skalnych; na podłożu krzemianowym (unika wapnia); na murach bez zaprawy wapiennej; w miejscach nasłonecznionych i raczej suchych.

Występowanie: W Polsce rośnie najczęściej na Śląsku i w Górach Świętokrzyskich.

Objęty częściową ochroną gatunkową

Polska czerwona księga; VU - narażony

Czerwona lista roślin - kategoria VU - narażony

Literatura:
- Dariusz Tlałka, Adam Rostański - "Atlas i klucz - Paprotniki Polski"
- Hanna Wójciak - "Flora Polski. Porosty, mszaki, paprotniki"
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin


Kołobrzeg: Kołobrzeg (Müller 1911, Holzfuus 1933) - nie odnaleziony