Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]


Ropucha zielona - Bufo viridis
Rodzina: ropuchowate - Bufonidae


Ropucha zielona
Uchodzi za jeden z najpiękniej ubarwionych płazów Polski. Wykazuje też największą odporność na suszę. Na ostoje wybiera miejsca suche i nasłonecznione. Unika wilgotnych lasów, łąk, torfowisk, mokradeł itp. Często spotykana w pobliżu siedlisk ludzkich. Dzień przesypia w ziemnych norkach, nocą zaś wyrusza na łowy. W przeciwieństwie do ropuchy szarej jest dość zwinna i porusza się skokami.

Występuje na terenie całej Polski, ale jest znacznie mniej liczna. Zimuje w wygrzebanych przez siebie norkach, a także pod kamieniami, wykrotami oraz w budynkach.
Samiec wydaje charakterystyczny głos przypominający trel kanarka.

Gatunek wymieniony w zał. IV Dyrektywy Siedliskowej.

Objęty ścisłą ochroną gatunkową

Czerwona lista zwierząt; kategoria LC - najmniejszej troski

Głos Głos


gm. Rymań:Kamień Rymański