Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]


Misecznica pospolita - Lecanora dispersa (Pers.) Sommerf.
Rodzina: misecznicowate - Lecanoraceae


Misecznica pospolita
Opis: plecha skorupiasta, ziarenkowata lub mączysta, barwy białej lub białoszarej.

Występowanie: rośnie na podłożu wapiennym (beton, cement), rzadziej na skałach krzemianowych, głównie w miejscach osłoniętych. Jest jednym z gatunków rozpoczynających sukcesję na sztucznych podłożach skalnych.


gm. Ustronie M.: Wieniotowo: betonowe elementy dawnej baterii stałej
gm. Dygowo: Betonowe elementy przy moście w Bardach

Misecznica pospolita