Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]


Misecznica wytworna - Lecanora intumescens (Rebent.) Rabenh.
Rodzina: misecznicowate - Lecanoraceae


Misecznica wytworna
Misecznica wytworna
Opis: Plecha skorupiasta, episubstratalna, ciągła do spękanej, niekiedy pomarszczona. Górna powierzchnia biała do biało-szarej, bez oprószenia. W plesze występują zielenice chlorokokalne, trbouxioidalne. Apotecja lekanorowe, do 2,5 mm średnicy, zazwyczaj płaskie, z czasem wypukłe. Tarczki brązowawe, żółto-brązowe do czerwono-brązowych, bez oprószenia.

Występowanie: Rośnie na korze pni i gałęzi drzew liściastych w lasach. W Polsce spotykana na całym obszarze, ale częściej w górach.


gm. Kołobrzeg: Las k/Starego Miasta, nad Parsętą