Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]


Odnożyca bałtycka - Ramalina baltica (Lettau)
Rodzina: odnożycowate - Ramalinaceae


Odnożyca bałtycka
Opis: plecha listkowato - krzaczkowata, do 4 cm długości i szerokości, dość miękka, szara lub szarozielonawa, nie zmieniająca zabarwienia w zbiorach, ćma, u odmian nieco lśniąca, przyczepiona nieco zwężoną, niezaczernioną nasadą, skąpo rozgałęziona, o kątach między odcinkami szerokich, nieregularnie, zatokowato zaokrąglonych. Odcinki u typowej odmiany do 7 mm szer. najszersze ponad nasadą, powyżej nieco zwężone, bardzo tępo, tylko niektóre ostrzej zakończone, wyraźnie dwubocznie spłaszczone, prawie płaskie, lub nieco rynienkowato wypukłe, o brzegach zaokrąglonych, na dolnej stronie wklęsłe, na górnej stronie dość równe, wyraźnie podłużnie lub siateczkowato dołeczkowate, znaczone bardzo delikatnymi, nieco wypukłymi, jaśniejszymi smużkami, na dolnej stronie wyraźniej dołeczkowane, bez smużek, na zakończeniach albo rozdęte i tworzące soralia, albo ściśnione, lub zaostrzone.

Występowanie: występuje na drzewach liściastych.

Objęty ścisłą ochroną gatunkową

Czerwona lista porostów; status EN - wymierający

Publikacje:
- Wojciech Gruszka, Robert Janczar - "Nowe stanowiska Ramalina baltica Lettau (zlichenizowane Ascomycota) w północno-zachodniej Polsce" - Badania fizjograficzne seria B (B59)/2010 str. 185 (wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk)

Literatura:
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów


Kołobrzeg: 350 m E od san. Arka - na korze topoli kanadyjskiej