Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]


Pawężnica łuseczkowata - Peltigera praetextata (Flk.) Zopf
Rodzina: pawężnicowate - Peltigeraceae


Pawężnica łuseczkowata
Opis: posiada plechę listkowatą, czarniawą, pofałdowaną, średnicy do 20 cm. Odcinki długości 2-4 cm, szerokości 1-2 cm, sztywne i kruche. Na górnej powierzchni pokryte pilśnią przylegających włosków. Na brzegach odcinków występują liczne, łuseczkowate, często powcinane, szare lub brunatnawe izydia, które niekiedy łączą się w nieregularne skupienia. Dolna strona plechy biaława, żyłkowna, z chwytnikami na końcach gwiazdkowato rozgałęzionymi. Apotecja brązowe, koliste, średnicy 4-10 mm, wzniesione, osadzone na zwężonych końcach odcinków, siodełkowato wygięte, tworzą się dość rzadko.

Występowanie: rośnie na próchnicznej glebie, na skałach porośniętych mszakami, u podstawy drzew i na murszejącym drewnie.

Objęty ścisłą ochroną gatunkową

Czerwona lista porostów; status VU - narażony

Literatura:
- Hanna Wójciak - "Flora Polski. Porosty, mszaki, paprotniki"
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów


Kołobrzeg: Las na zapleczu klifu na pniu powalonej topoli
gm. Ustronie M.: Kołobrzeski Las m.in. skarpy przydrożne i skarpy rowów w oddz. 25b i 41c
gm. Dygowo: 1,2 km NW od m.Pustary - źródlisko strumienia wpadającego do Parsęty