Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]


Pawężnica palczasta - Peltigera polydactyla (Neck.) Hoffm.
Rodzina: pawężnicowate - Peltigeraceae


Pawężnica palczasta
Opis: posiada plechę listkowatą, ciemnobrązową do czarnej. Dolna strona plechy zielonkawa z wyraźnym żyłkowaniem i nielicznymi chwytnikami.

Występowanie: występuje na glebie piaszczystej, rzadziej próchniczej, wśród traw i mchów, na obrzeżach zbiorowisk leśnych i w żwirowniach.

Uwaga: do 30.09.2014 r. objęty był ścisłą ochroną gatunkową.

Objęty częściową ochroną gatunkową

Czerwona lista porostów; status DD - nieokreślone

Literatura:
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów


gm. Kołobrzeg: Na zapleczu wydm nadmorskich, na skraju Boru wrzoścowego