Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]


Przylepniczka oliwkowa - Melanohalea olivacea (L.) O. Blanco
Rodzina: tarczownicowate - Parmeliaceae


Przylepniczka oliwkowa
[ Przylepka oliwkowa - Melanelia olivacea ]
Opis: plecha listkowata, zielona do oliwkowej. Owocniki nie dochodzą do brzegu plechy, z gładkim lub karbowanym brzeżkiem.

Występowanie: rośnie na drzewach liściastych, zwłaszcza na brzozach.

Objęty ścisłą ochroną gatunkową

Czerwona lista porostów; status CR - na granicy wymarcia

Literatura:
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów


Kołobrzeg: Mirocice: koło oczka wodnego (21.12.2006), las liściasty w północnej części obszaru (20.05.2013); Kołobrzeski Las oddz. 4d (Ekopark Wschodni, 17.05.2019)