Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]


Przystrumycznik dziwlikowy - Hypotrachyna afrorevoluta (Krog & Swinscow)
Rodzina: tarczownicowate - Parmeliaceae


Przystrumycznik dziwlikowy
Przystrumycznik dziwlikowy
[ Przystrumycznik burski ]
Opis: Porost listkowaty, jasnoszary, płaty gładkie i często lekko błyszczące, matowe z powierzchnią bardzo drobnoziarnistą, krawędzie zwrócone w dół i zabarwione na szaro-brązowo, soredia początkowo krostowate, marginalne i laminowane, z raczej szorstkim, szaro-zielonym do ciemnoszarego soredia (zielony, gdy jest mokry), powierzchnia spodnia czarna, brązowa na marginesach, rzęski nierozgałęzione lub niektóre rozwidlone, czasami wystające poziomo jako rzęski z marginesów płata; apothecia rzadko.

Występowanie: Rośnie na pniach i głównych gałęziach drzew liściastych; niedawno odróżniony od Hypotrachyna revoluta.

Objęty ścisłą ochroną gatunkową

Czerwona lista porostów; status EN - wymierający

Literatura:
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów


gm. Kołobrzeg: Budzistowo: las k/Starego Miasta oddz. 195d (2.02.2019);