Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]


Złotlinka jaskrawa - Vulpicida pinastri (Scop.)
Rodzina: tarczownicowate - Parmeliaceae


Złotlinka jaskrawa
Opis: plecha listkowata, średnicy 1-3(5) cm, nieregularna lub częściowo rozetkowata, głęboko wcinana, cytrynowożółta, często występuje w postaci niewielkich, słabo rozwiniętych okazów. Odcinki krótkie, szerokości 3-5 mm, stykające się brzegami lub zachodzące na siebie, w środkowej części przylegające do podłoża, na obwodzie wzniesione i pofałdowane. Sorelia zwykle obecne na brzegach odcinków, rzadziej również na łatkach, jaskrawożółte. Dolna strona blado- lub brunatnawożółta, siateczkowato żyłkowana z bardzo nielicznymi chwytnikami. Owocniki bardzo rzadkie, średnicy do 3 mm. Brzeżek dołeczkowany, często z sorediami. Tarczki czerwonobrunatne.

Występowanie: rośnie na korze drzew liściastych i szpilkowych, rzadziej na drewnie, wyjątkowo na podłożu skalnym. Dość częsta, zwłaszcza w górach i w zachodniej części kraju.

Uwaga: do 30.09.2014 r. objęty był ścisłą ochroną gatunkową.

Objęty częściową ochroną gatunkową

Czerwona lista porostów; status NT - bliski zagrożenia

Literatura:
- Hanna Wójciak - "Flora Polski. Porosty, mszaki, paprotniki"
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej grzybów


gm. Kołobrzeg: Dźwirzyno Wschód - na brzozach; Błotnica - wilgotny zagajnik sosnowy na obszarze dawnego poligonu