Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]

Czarnowron - Corvus corone

Rodzina: krukowate - Corvidae

Czarnowron

Uznawany za podgatunek wrony siwej.
Cały czarny z zielonkawym połyskiem. Dziób również czarny, masywny, silny i nieco zakrzywiony na czubku. Mało płochliwy i bardzo szybko przystosowuje się do terenów zurbanizowanych i obecności człowieka. Upierzenie dobrze przylega do ciała. Bardzo przypomina gawrona, ale różni się od niego nieco sylwetką - płaskim czołem i grubym, mniej zaostrzonym dziobem oraz brakiem niebieskiego połysku.
Częściowo osiadły. W Polsce sporadycznie pojawia się głównie w zachodniej części kraju, gniazduje tylko wyjątkowo.
Zamieszkuje zadrzewienia śródpolne i skraje wielkich lasów, zadrzewień śródpolnych, otwarte tereny typu parkowego z mozaiką śródpolnych lasów z pastwiskami, polami, kępami i alejami drzew, ogrodami i łąkami oraz parki, zadrzewienia miejskie.

Objęty ścisłą ochroną gatunkową

Zdjęcie: Ryszard .Rudzionek - "Rzadkie ptaki obserwowane w Kołobrzegu i okolicach w 2020 roku"
Kołobrzeg: Stale obecny