Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]

Czapla siwa - Ardea cinerea

Rodzina: czaplowate - Ardeidae

Czapla siwa

Nieco mniejsza od naszych obu bocianów (bocian biały i bocian czarny), wprawdzie o podobnej sylwetce w spoczynku, ale bardzo łatwa do odróżnienia ze względu na ubarwienie. W upierzeniu przeważa kolor szary. Głowa i szyja białawe.
Ptak związany z podmokłymi terenami, spotykany nad jeziorami, rzekami, stawami hodowlanymi i innymi zbiornikami wodnymi.
Czaple siwe gnieżdzą się na wysokich drzewach, w lasach lub innych zadrzewieniach w pobliżu wody, często na wyspach, zwykle kolonijnie, tworząc tzw. "czaplińce", niekiedy w towarzystwie kormoranów.

Objęty częściową ochroną gatunkową

Czerwona lista ptaków; LC - najmniejszej troski

Kołobrzeg: Żerująca i przelotna w dolinie Parsęty, Dolina Stramniczki, Ekopark Wschodni; w 2021 r. pojedyncze notowane na stawach w Mirocicach
gm. Kołobrzeg: Stawy Niekanin - Obroty
gm. Ustronie M.: Kołobrzeski Las - żerująca na stawach