Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]

Kląskawka - Saxicola torquata

Rodzina: muchołówkowate - Muscicapidae

Kląskawka

Długość ciała 12-13 cm. Samiec ma głowę, kark, podgardle, grzbiet, skrzydła i ogon czarne. Na boku szyi ma białą plamę. Białe są również: przepaska na skrzydle, brzuch i podogonie. Pierś i boki ciała są rdzawe. Na grzbiecie występuje brązowawy deseń, a na kuprze - jasna plama. Samica jest podobna do samca, lecz jej barwy nie są tak wyraźne i nie występuje u niej jasna plama na kuprze.

Zasiedla otwarte, nasłonecznione tereny pagórkowate lub nizinne, pokryte roślinnością trawiastą i zielną, rzadkim krzewami, nieużytki, ugory, tereny przydrożne i wzdłuż nasypów kolejowych.
Stopniowo poszerza swój zasięg ku północy i w wielu okolicach jest już stałym elementem otwartego krajobrazu.

Objęty ścisłą ochroną gatunkową

Czerwona lista ptaków; LC - najmniejszej troski

Kołobrzeg: Dolina Stramniczki - licznie gniazdujący