Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]

Potrzeszcz - Emberiza calandra

Rodzina: trznadlowate - Emberizidae

Potrzeszcz
Potrzeszcz

Długość ciała ok. 18 cm, rozpiętość skrzydeł ok. 26-32 cm. Wierzch ciała brązowoszary, spód białawy. Na bokach ciała i na szyi występują ciemne kreski. Jest ptakiem częściowo wędrownym. Unika lasów i terenów silnie zadrzewionych. Dobrze czuje się na terenach otwartych bez drzew lub z niewielką ich ilością, takich jak: obrzeża lasów, łąki, pola uprawne i pastwiska. W Polsce należy do licznych ptaków lęgowych i zimujących.

Objęty ścisłą ochroną gatunkową

Czerwona lista ptaków; LC - najmniejszej troskiKołobrzeg: Łąki i trzcinowiska
gm. Kołobrzeg: Pola uprawne, pastwiska