Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]

Potrzos - Emberiza schoeniclus

Rodzina: trznadlowate - Emberizidae

Potrzos
Potrzos - samica

Gatunek wędrowny wielkości wróbla (przeloty III-IV i IX-XI), choć dość często zimuje. Zamieszkuje tereny wilgotne i podmokłe - trzcinowiska, turzycowiska, bagna, wilgotne łąki, czasem pola uprawne. Gniazdo buduje zawsze na ziemi w kępie gęstej roślinności. Pożywienie stanowią przeważnie drobne owady zbierane z roślin, ale również nasiona traw i chwastów.

Objęty ścisłą ochroną gatunkową

Czerwona lista ptaków; LC - najmniejszej troskiKołobrzeg: Ekopark Wschodni
gm. Kołobrzeg: Uroczysko Grzybowo