Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]

Rybołów - Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758)

Rodzina: rybołowy - Pandionidae

Rybołów
Rybołów

Osiąga długość ciała do 57 cm, rozpiętość skrzydeł do 165 cm i wagę 1120-1250 g. Samica jest nieco większa od samca. Upierzenie obu płci jest jednakowe: spód ciała i wierzch głowy brudnobiałe, wierzch ciała i skrzydła brunatne, na piersi i szyi szeroki pas brązowych plamek. Przez oko biegnie brązowy pas, który przez bok szyi dociera aż na grzbiet. Na głowie rybołowa znajduje się niewielki czubek. Odżywia się rybami, które chwyta nogami.
W Polsce rybołów jest gatunkiem nielicznie lęgowym gniazdującym głównie w północnych regionach kraju.

Gatunek wymieniony w zał. nr 1 Dyrektywy Ptasiej.

Objęty ścisłą ochroną gatunkową

Polska Czerwona Księga Zwierząt

Czerwona lista ptaków; VU - narażony

Kołobrzeg: Przelotny, obserwowany corocznie w Ekoparku Wschodnim