Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]

Samotnik - Tringa ochropus (Linnaeus, 1758)

Rodzina: bekasowate - Scolopacidae

Samotnik

[ Brodziec samotny ]
Nieliczny ptak lęgowy, liczniejszy w całym kraju podczas wędrówek w marcu-kwietniu i lipcu-październiku. Bytuje na błotach, wilgotnych łąkach i terenach zalewowych. Jest rzadko spotykany na terenie naszego kraju. Zywi się drobnymi bezkręgowcami chwytanymi na ziemi lub wydobywanymi z mułu. Gniazduje na drzewie, korzystając z opuszczonych gniazd innych gatunków ptaków lub wiewiórek.

Objęty ścisłą ochroną gatunkową


Kołobrzeg: Żerujący w Ekoparku Wschodnim (2.04.2010)
gm. Rymań: Melno II