Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]

Siewka złota - Pluvialis apricaria

Rodzina: siewkowate - Charadriidae

Siewka złota

Średni ptak wędrowny. W Polsce niegdyś gnieździł się, obecnie obserwowany na przelotach.

Gatunek wymieniony w zał. nr 1 Dyrektywy Ptasiej.

Objęty ścisłą ochroną gatunkową

Polska Czerwona Księga Zwierząt

Czerwona lista ptaków; RE - wymarły regionalnie


Kołobrzeg: Zimujący w ujściu Parsęty, w czasie migracji spotykany na falochronach portu i w ich pobliżu
gm. Kołobrzeg: Wybrzeże Trzebiatowskie