Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]

Butlonos - Tursiops truncatus

Rodzina: delfinowate - Delphinidae

Butlonos

Delfin oceaniczny, sporadycznie dociera do Bałtyku. Zamieszkuje wody przybrzeżne. Pysk wydłużony, przypominający butelkę.

Gatunek wymieniony w zał. II Dyrektywy Siedliskowej.

Objęty ścisłą ochroną gatunkową

Zdjęcie: z zasobów Wikimedia Commons, na podstawie licencji wolnych zasobów projektów Fundacji Wikimedia.Kołobrzeg:Morze Bałtyckie