Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]

Dzik - Sus scrofa

Rodzina: ¶winiowate - Suidae

Dzik
Dzik
Dzik

Podlega sezonowej ochronie. Jest w Polsce jedynym przedstawicielem tzw. zwierzyny czarnej. Samce mog± ważyć do 200 kg.

Gatunek łowny.
Okresy polowań: Rozp. M¦ z dnia 16 marca 2005 r., zmiana w Rozp. M¦ z dnia 1 sierpnia 2017 r.
- przez cały rokKołobrzeg:Pospolity na podmiejskich terenach podmokłych
gm. Ustronie M.:Kołobrzeski Las
gm. Dygowo:Torfowisko Stramniczka