Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]

Karlik większy - Pipistrellus nathusii

Rodzina: mroczkowate - Vespertilionidae

Karlik większy

Największy z karlików obejmujący swym zasięgiem teren całego kraju. W północnej Polsce jest jednym z najczęstszych gatunków nietoperzy spotykanych w kompleksach leśnych, które wraz ze zbiornikami wodnymi tworzą optymalny biotop dla karlika większego. Naturalnymi kryjówkami tego gatunku są dziuple drzew, powszechnie również wybiera kryjówki związane z zabudową. Często żeruje w lukach znajdujących się w drzewostanach.
Znajduje się również w Załączniku IV Dyrektywy Siedliskowej 92/43.

Objęty ścisłą ochroną gatunkową.gm. Ustronie M.:Kołobrzeski Las - notowany wzdłuż dróg wewnętrznych kompleksu leśnego; Bagicz - w rejonie lotniska (Ziarnek 2014)