Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]

Kret europejski- Talpa europaea

Rodzina: kretowate - Talpidae

Kret europejski

W Polsce liczny lub nawet pospolity, Gatunek zasługuje na ochronę ze względów dydaktycznych (osobliwe adaptacje morfologiczne i specyficzny tryb życia), przy znikomej konfliktowości.
Zakazy nie dotyczą płoszenia oraz przyżyciowego łapania na terenie ogrodów, upraw ogrodniczych, szkółek, lotnisk, ziemnych konstrukcji hydrotechnicznych oraz obiektow sportowych, a także przemieszczania i uwalniania złapanych w tych miejscach kretów w dogodnym środowisku w odległości nie większej niż 5 km od miejsca złapania.

Objęty częściową ochroną gatunkową - osobniki znajdujące się poza terenem ogrodów, upraw ogrodniczych, szkółek leśnych, trawiastych lotnisk, ziemnych konstrukcji hydrotechnicznych oraz obiektów sportowych

Czerwona księga zwierząt; kategoria LC - bliski zagrożenia, niższego ryzykaKołobrzeg:Rozpowszechniony na terenie całego miasta
gm. Ustronie M.: Kołobrzeski Las