Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]

Łoś - Alces alces

Rodzina: jeleniowate - Cervidae

Łoś
Łoś

Łoś jest największym przedstawicielem rodziny jeleniowatych, a także należy do największych ssaków lądowych Europy. Samiec (byk) osiąga 540-740 kg masy ciała, a wysokość od 1,5 m do ponad 2 m. Samica (łosza, klępa) jest niższa i lżejsza, osiąga masę około 400 kg.
Źle znosi temperatury powyżej 10°C i wówczas chętnie chłodzi się w wodzie. Bardzo dobrze i wytrwale pływa i nurkuje. Pokonuje przeszkody wodne od kilkunastu do 20 km. Pod wodą może przebywać do 50 s, a w wodzie spędzać kilka godzin.
Żeruje w dzień i w nocy, ale największą aktywność wykazuje wczesnym rankiem i wieczorem. Przemierza duże odległości w poszukiwaniu pożywienia. Nie przejawia zachowań terytorialnych. Wiosną i latem starsze samce żyją samotnie, zimą grupują się w niewielkie stada.
Łoś zasiedla leśne i zakrzewione tereny podmokłe, bagna, mokradła, torfowiska, trzęsawiska, tereny zalewowe, nad jeziorami i rzekami.

Gatunek łowny. W Polsce od 2001 roku obowiązuje moratorium (zawieszenie polowań i całoroczny okres ochronny).Kołobrzeg:Sporadycznie spotykany na terenie miasta i w Ekoparku Wschodnim; łoś spacerujący przy drodze nr 11 pomiędzy wjazdem na Mirocice i Kołobrzeskim Lasem (6.11.2017); szczątki szkieletu łosia w oddz. 4d (Ekopark Wschodni, 17.05.1019); para łosi w Ekoparku Wschodnim (4.12.2019)
gm. Ustronie M.:Kołobrzeski Las - widywany na stawach