Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]

Nocek duży - Myotis myotis

Rodzina: mroczkowate - Vespertilionidae

Nocek duży

Nietoperz. Długość ciała wynosi 7 - 8 cm, rozpiętość skrzydeł 35 -44 cm, masa ciała 25 - 40 g. Uszy owalne, dosyć szerokie. Ciało ma ubarwienie dość zróżnicowane u różnych osobników. Grzbiet ciała ma barwę od szarobrunatnej (u osobników młodocianych) do brązowej (u dorosłych), spód ciała jest biały. Skrzydła mają barwę ciemnobrązową.
Zamieszkuje głównie w osiedlach ludzkich, latem kryjąc się na dużych strychach, wieżach kościelnych i w innych budowlach.

Gatunek wymieniony w załączniku 2 Dyrektywy Siedliskowej.

Objęty ścisłą ochroną gatunkową.

Zdjęcie ze strony:
http://julia.univ.gda.pl/~mroczek/gatunki.php

Literatura:
- Wojtaszyn G., Stephan W., Rutkowski T. 2001. Nietoperze zimujące w schronach w Kołobrzegu (1998>2001). Studia Chiropterologica, 2: 75>79.


Kołobrzeg:Ekopark Wschodni