Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]

Nornik zwyczajny - Microtus arvalis

Rodzina: chomikowate - Cricetidae

Nornik zwyczajny

Roślinożerny, żywi się głównie nasionami, często stając się szkodnikiem na polach uprawnych. W sprzyjających warunkach dożywa 1,5 roku. Aktywne w dzień i nocy. Żyje w norach z szeroko rozgałęzionym systemem korytarzy.

Czerwona księga zwierząt IUCN - status LC - najmniejszej troski


gm. Kołobrzeg:Na wydmach nadmorskich (Haitlinger (1972 r.)