Wstecz

Warto zwiedzić


Okolice Gościna

Mapa: Dolina Gościnki
Mapa: Dolina Gościnki

Wędrówkę rozpoczynamy w pobliżu Gościna, w miejscu przecięcia rzeki Gościnki z szosą z Gościna do Karlina.

Stąd, idąc leśnymi drogami i ścieżkami po prawej stronie strumienia w kierunku na północ, podziwiać możemy malownicze strome zbocza doliny, pokryte wspaniale wykształconymi kwaśnymi buczynami i grądami, a także głęboko wcinające się w te zbocza cyrki żródliskowe oraz bogate florystycznie lasy łęgowe nad samym strumieniem. Wśród licznych kwitnących zawilców, gwiazdnic, złoci, spotkać też można rzadką złoć pochwolistną oraz miodunkę ćmą.
Celem wyprawy jest para potężnych buków rosnących na zboczu doliny. Większy z kolosów osiąga blisko 6,5 m obwodu w pierśnicy i należy do najpotężniejszych buków w Polsce.

Podczas wyprawy należy zachować ostrożność. Miejscami trasa jest niebezpieczna z powodu dużych spadków terenu i stromych stoków. Okolica przypomina warunki górskie.
Pomnikowe buki zwyczajne w dolinie Gościnki