Wstecz

Gmina Ustronie Morskie

A. Pomniki przyrody istniejące

Lp Lokalizacja Gatunek Obwód w cm Uwagi

1. Ustronie M. przy boisku sportowym Buk zwyczajny
Dąb szypułkowy
235
380
Rozp. nr 7/92 Woj. Kosz.
2. Ustronie M., obok wydm przy przystani rybackiej Grupa buków zwyczajnych 130 - 255 Rozp. nr 7/92 Woj. Kosz.
3. Podczele - oddz. 3h/4i Nadl. Gościno Bluszcz pospolity na otwartej przestrzeni   Rozp. Woj. Kosz. Nr 15 poz. 109 z 30.09.1992
4. Kołobrzeski Las Oddz. 31l Nadl.Gościno Daglezja zielona 395 Rozp. Woj. Kosz. Nr 2 poz. 109 z dnia 30.09.1992r.
5. Kołobrzeski Las Oddz. 27b Nadl.Gościno Daglezja zielona - 2 szt 343, 311 Rozp. Woj. Kosz. Nr 2 poz. 109 z dnia 30.09.1992r.
6. Kołobrzeski Las Oddz. 21f Nadl.Gościno Dąb szypułkowy "Bolesław" 691 Rozp. Woj. Kosz. Nr 2 poz. 109 z dnia 30.09.1992r.
7. Kołobrzeski Las Oddz.19d Nadl. Gościno Dąb szypułkowy 465 Rozp. Woj. Kosz. Nr 2 poz. 109 z dnia 30.09.1992r.
8. Kołobrzeski Las Oddz. 51d Nadl.Gościno Dąb szypułkowy "Warcisław" 618 Rozp. Woj. Kosz. Nr 15 poz. 109 z dnia 30.09.1992r.
9. Rusowo - park Platan klonolistny
"Antoni"

Jesion wyniosły
Lipa drobnolistna - 4 szt
Kasztanowiec biały
Buk purpurowy
625 (2015)

631
492,560,450,450
360
480
Uchwała RG Nr XX/126/2000
10. Kołobrzeski Las Oddz. 32c Nadl.Gościno Grupa 4 żywotników zachodnich i 2 daglezji zielonych 101,159,150, 254
239, 339
Uchwała RG nr XXXIV/211/2001

B. Proponowane pomniki przyrody

Lp Lokalizacja Gatunek Obwód w cm Uwagi

1. Przy drodze Łasin - Ustronie M. Topola kanadyjska 430  
2. Przy drodze Łasin - Ustronie M. Topola kanadyjska 420  
3. Przy drodze Łasin - Ustronie M. Topola kanadyjska 380  
4. Buczyna na klifie W od Sianożęt Buk zwyczajny 345  
5. Kołobrzeski Las Oddz. 4g Nadl.Gościno Dąb szypułkowy 380  
6. Kołobrzeski Las Oddz.4g Nadl.Gościno Dąb szypułkowy 350  
7. Kołobrzeski Las Oddz. 3h Nadl.Gościno Dąb szypułkowy 360  
8. Kołobrzeski Las Oddz. 4g Nadl.Gościno Dąb szypułkowy 330  
9. Kołobrzeski Las Oddz. 3j Nadl.Gościno Grupa kilkudziesięciu modrzewi europejskich 260 - 310  
10. Kołobrzeski Las Oddz. 3h Nadl.Gościno Buk zwyczajny 425  
11. Kołobrzeski Las Oddz. 3h Nadl.Gościno Buk zwyczajny 405  
12. Kołobrzeski Las Oddz. 4g Nadl.Gościno Buk zwyczajny 360  
13. Kołobrzeski Las Oddz. 4g Nadl.Gościno Buk zwyczajny 375  
14. Kołobrzeski Las Oddz. 3h Nadl.Gościno Buk zwyczajny 345  
15. Kołobrzeski Las Oddz. 4g Nadl.Gościno Buk zwyczajny 345  
16. Kołobrzeski Las Oddz. 3h Nadl.Gościno - przy stacji PKP Buk zwyczajny 325  
17. Kołobrzeski Las Oddz. 3h Nadl.Gościno Buk zwyczajny 310  
18. Kołobrzeski Las Oddz. 3h Nadl.Gościno Dąb szypułkowy 545  
19. Kołobrzeski Las Oddz. 3h Nadl.Gościno Dąb szypułkowy 450  
20. Kołobrzeski Las Oddz. 3h Nadl.Gościno Dąb szypułkowy 430  
21. Kołobrzeski Las Oddz. 3h Nadl.Gościno Dąb szypułkowy 425  
22. Kołobrzeski Las Oddz. 3h Nadl.Gościno Dąb szypułkowy 400  
23. Kołobrzeski Las Oddz. 3h Nadl.Gościno przy stacji PKP Dąb szypułkowy 545  
24. Kołobrzeski Las Oddz. 3j Nadl.Gościno Modrzew europejski 310  
25. Łasiński Las Oddz. 31l Nadl.Gościno Buk zwyczajny 235  
26. Kołobrzeski Las Oddz. 14h Nadl.Gościno przy stawach Cypryśnik błotny - 1 egz. 290 Jeden rozdwojony
27. Kołobrzeski Las Oddz. 14h Nadl.Gościno przy stawach Cypryśnik błotny - 1 egz. 280+200 Dwupniowy
28. Kołobrzeski Las Oddz. 19b Nadl.Gościno Dąb szypułkowy 395  
29. Kołobrzeski Las Oddz. 20b Nadl.Gościno Modrzew europejski 350  
30. Kołobrzeski Las Oddz. 19f Nadl.Gościno Grupa kilkunastu daglezji zielonych i jodeł olbrzymich 240 - 275  
31. Grąd przy parku w Rusowie oddz.332bf Dąb szypułkowy 480  
32. Grąd przy parku w Rusowie oddz.332bf Dąb szypułkowy 400  
33. Grąd przy parku w Rusowie oddz.332bf Dąb szypułkowy 370  
34. Grąd przy parku w Rusowie oddz.332bf Dąb szypułkowy 350  
35. Rusowo przy głównym skrzyżowaniu Jesion wyniosły 370  
36. Rusowo, droga przy parku Aleja dwustronna kasztanowców białych 250 - 360  


Cenne obiekty I Parki gminne I Pomniki przyrody I Rośliny chronione I Zabytki ]