Wstecz

Gmina Ustronie Morskie

Pomniki przyrody istniejące

Lp Lokalizacja Gatunek Obwód w cm Uwagi

1. Ustronie M. przy boisku sportowym Buk zwyczajny
Dąb szypułkowy
235
380
Rozp. nr 7/92 Woj. Kosz.
2. Ustronie M., obok wydm przy przystani rybackiej Grupa buków zwyczajnych 130 - 255 Rozp. nr 7/92 Woj. Kosz.
3. Podczele - oddz. 3h/4i Nadl. Gościno Bluszcz pospolity na otwartej przestrzeni   Rozp. Woj. Kosz. Nr 15 poz. 109 z 30.09.1992
4. Kołobrzeski Las Oddz. 31l Nadl.Gościno Daglezja zielona 395 Rozp. Woj. Kosz. Nr 2 poz. 109 z dnia 30.09.1992r.
5. Kołobrzeski Las Oddz. 27b Nadl.Gościno Daglezja zielona - 2 szt 343, 311 Rozp. Woj. Kosz. Nr 2 poz. 109 z dnia 30.09.1992r.
6. Kołobrzeski Las Oddz. 21f Nadl.Gościno Dąb szypułkowy "Bolesław" 691 Rozp. Woj. Kosz. Nr 2 poz. 109 z dnia 30.09.1992r.
7. Kołobrzeski Las Oddz.19d Nadl. Gościno Dąb szypułkowy 465 Rozp. Woj. Kosz. Nr 2 poz. 109 z dnia 30.09.1992r.
8. Kołobrzeski Las Oddz. 51d Nadl.Gościno Dąb szypułkowy "Warcisław" 618 Rozp. Woj. Kosz. Nr 15 poz. 109 z dnia 30.09.1992r.
9. Rusowo - park Platan klonolistny
"Antoni"

Jesion wyniosły
Lipa drobnolistna - 4 szt
Kasztanowiec biały
Buk purpurowy
625 (2015)

631
492,560,450,450
360
480
Uchwała RG Nr XX/126/2000
10. Kołobrzeski Las Oddz. 32c Nadl.Gościno Grupa 4 żywotników zachodnich i 2 daglezji zielonych 101,159,150, 254
239, 339
Uchwała RG nr XXXIV/211/2001


Cenne obiekty I Parki gminne I Pomniki przyrody I Rośliny chronione I Zabytki ]