Wstecz

Gmina Ustronie Morskie

Parki podworskie

Na terenie gminy Ustronie Morskie zarejestrowano jeden park.

- park podworski w Rusowie (Nr rej.: 918/76)
Park o pow. 37,62 ha, w tym 0,18 ha zajmują wody. Założenie parkowe w stylu angielskim z elementami stylu romantycznego pochodzi z II połowy XIX wieku.

Platan klonolistny Antoni
Platan klonolistny Antoni
W skład założenia wchodzą: drzewostan parkowy, drzewostan leśny oraz trzy łąki parkowe, staw i resztki fundamentów pałacu. W silnie zdewastowanym parku w roku 2002 rozpoczęto planowe prace inwentaryzacyjne, porządkowe, pielęgnacyjne.
Jesion wyniosły
Jesion wyniosły
Roślinność parku nawiązuje do niskich grądów. Nad strumieniem, przy centralnej łące rosną łany lepiężnika różowego.

W drzewostanie parku odnotowano 44 drzewa o rozmiarach pomnikowych. Wśród nich imponujących rozmiarów platan klonolistny mający 280 lat o obwodzie 595 cm i wysokości 26 m oraz jesion wyniosły z charakterystyczną nasadą pnia o obwodzie 631 cm i wysokości 30 m.

Do parku przylega fragment lasu grądowego, rozwijający się na stromych zboczach niecki terenu, w centralnej części porośniętej przez pięknie wykształcony ols porzeczkowy, miejscami przechodzący w łozowiska i szuwary.
Okazały dąb w parku
Okazały dąb w parku
Na terenie parku wyznaczona została ścieżka przyrodniczo - edukacyjna. W wyznaczonych miejscach ustawione zostały tablice informacyjne dotyczące wybranych okazów pomnikowych drzew oraz prezentujące ogólne zagadnienia dotyczące ekologii i ochrony lasu.

Lipa drobnolistna
Lipa drobnolistna
Przeprowadzona przez mgr inż. J. Olszewskiego i mgr inż. J. Skrypko (2002) inwentaryzacja objęła 1233 drzewa i wykazała obecność 26 gatunków: głóg jednoszyjkowy, jesion wyniosły, czeremcha zwyczajna, kasztanowiec biały, leszczyna pospolita, jarząb pospolity, klon pospolity, wierzba krucha, jabłoń pospolita, grusza pospolita, czereśnia ptasia, lipa drobnolistana, buk pospolity (także w odmianie czerwonolistnej), grab pospolity, topola biała, daglezja zielona, dąb szypułkowy, świerk pospolity, klon jawor, orzech szary, olsza czarna, dereń biały, brzoza brodawkowata, wiąz polny, topola kanadyjska, platan klonolistny. Dodatkowo odnaleziono żywotnika wschodniego i suchodrzew tatarski. Natomiast nie odnaleziono notowanych w latach 70-tych: tulipanowca amerykańskiego, sosny wejmutki, cisa pospolitego, lilaka pospolitego.

Do parku przylega fragment lasu grądowego, rozwijający się na stromych zboczach niecki terenu, w centralnej części porośniętej przez pięknie wykształcony ols porzeczkowy, miejscami przechodzący w łozowiska i szuwary.
Z elementów szaty roślinnej warto wskazać na brzegi misy dawnego jeziora Rusowo. Na jego skarpach rośnie co najmniej sto około stuletnich lub starszych, egzemplarzy czereśni ptasiej składających się na oddz. 332b - park. Każda z nich charakteryzuje się średnicą wynoszącą co najmniej 0,6 m. Są wśród nich egzemplarze osiągające nawet 1 m średnicy. Pomiędzy nimi rosną okazałe egzemplarze dębów szypułkowych o średnicy przekraczającej nawet 1,2 m. Można stwierdzić, że drzewostan ten, a właściwie starodrzew w całości spełnia wymogi dla jego ochrony jako drzewostan pomnikowy.


Cenne obiekty I Parki gminne I Pomniki przyrody I Rośliny chronione I Zabytki ]