Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]


Bodziszek pirenejski - Geranium pyrenaicum (Burm.)
Rodzina: bodziszkowate - Geraniaceae


Bodziszek pirenejski

Bylina. Pochodzi z obszaru śródziemnomorskiego. Zawleczony do Polski w pierwszej połowie XIX w. Miejsca występowania: zarośla, brzegi lasów, drogi leśne, przydroża, parki, trawniki. Konkuruje i wypiera rodzime gatunki roślin.
Istnieje konieczność zwalczania tego gatunku na obszarach chronionych.Kołobrzeg: Bardzo rzadki, nasypy kolejowe w okolicach Stramnicy
gm. Kołobrzeg: Rozproszony; przychacia i pobocza dróg; nasypy kolejowe - przychacia w Starym Borku; pobocze drogi w Głowaczewie, nasyp kolejowy k/Korzyścienka; przydroże na SW od Samowa; dróżka przy ogródkach działkowych w Budzistowie; nasyp kolejowy koło Stramnicy
gm. Ustronie M.: Kopuła, pobocza dróg w Lesie Kołobrzeskim
gm. Gościno: Dargocice: 0,2 km W - pole namiotowe i przydroże śródleśne w oddz. 224, Pobłocie Małe: przydroże 0,2 km S