Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]


Centuria nadbrzeżna - Centaurium littorale (Turner) Gilmour
Rodzina: goryczkowate - Gentianaceae


Centuria nadbrzeżna
Centuria nadbrzeżna

Roślina jednoroczna lub dwuletnia, występująca na terenach o silnym stopniu zasolenia gleb, głównie na brzegach mórz. Wykazuje cechy kserofitów (roślin ze stref o deficycie wody). Halofit.
Dorasta do 25 cm wysokości. Liście dolne skupione w różyczkę. Liście średnie i górne (podługowato-) równowąskie, (1)3-nerwowe, tępe, różyczka liści zachowana w czasie kwitnienia. Kwiaty zebrane w wierzchotki. Płatki korony o długości 5-8 mm. Kwitnie w lipcu i sierpniu.

Podgatunek typowy subsp. littorale występuje w Polsce na wybrzeżu.
Podgatunek subsp. uliginosum w Polsce rośnie w okolicach Myśliborza, Pyrzyc i nad jeziorem Miedwie.
Podgatunek typowy rośnie na słonych łąkach i w zagłębieniach międzywydmowych, podgatunek uliginosum - na solniskach.

Objęty ścisłą ochroną gatunkową

Czerwona Księga Roślin; status EN (zagrożony)

Czerwona lista roślin (2016); status EN (zagrożony)

Literatura:
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin

Publikacje:
- Stanowisko na Owczym Bagnie zgłoszone do RDOŚ Szczecin, UM Kołobrzeg


Kołobrzeg: Nie występuje (niesprawdzona informacja o występowaniu na obszarze kopalni borowiny); stwierdzony na Owczym Bagnie - obok ścieżki rowerowej (30.06.2015); stanowisko potwierdzone (13.07.2016)

Mapa rozmieszczenia gatunku w kwadratach o boku 1x1 km wg siatki ATPOL