Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]


Czerniec gronkowy - Actaea spicata L.
Rodzina: jaskrowate - Ranunculaceae


Czerniec gronkowy

Bylina do 30 - 60 cm wysokości. Kwiaty żółtawobiałe, zebrane w gronach. Kwitnie V - VI. Owocem są kuliste, błyszczące, czarne jagody o średnicy 12-13 mm, które zawierają półkoliste nasiona. Chętnie zjadane są przez ptaki, przyczyniające się w ten sposób do rozsiewana rośliny. Roślina o niemiłej woni. Trująca.
Występuje w żyznych, cienistych lasach liściastych: grądach, buczynach i lasach łęgowych. Preferuje siedliska cieniste i umiarkowanie cieniste, świeże. Rośnie na żyznych glebach gliniastych z próchnicą typu mull, zasobnych w węglan wapnia.

Cenny dla Pomorza Zachodniego; V - narażonygm. Ustronie M.: Kołobrzeski Las oddz. 45f; skraj lasu w oddz. 30d (Ziarnek 2014);
gm. Gościno: Dargocicki Mszar, lasy nad Błotnicą w Kamicy, 1,2 km NE od Lubkowic, Pławęcino: 0,6 km SW, 0,5 km NE (zarośla przydrożne koło oddz. 197d)
gm. Rymań: Dolina Mołstowej

Czerniec gronkowy