Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]


Gruszyczka okrągłolistna - Pyrola rotundifolia L.
Rodzina: gruszyczkowate - Pyrolaceae


Gruszyczka okrągłolistna

Rzadko spotykana bylina o wysokości 10-40 cm. Rośnie w rozproszeniu w suchych lasach sosnowych, w lasach mieszanych i na torfowiskach porośniętych brzozą. Tworzy podziemne rozłogi. Kwiaty białe. Kwitnie VI-VII. Zimozielona. Preferuje półcień oraz słabo kwaśne gleby.

Objęty częściową ochroną gatunkową; (od 1.03.2015 r.)

Cenny dla Pomorza Zachodniego; V - narażony

Literatura:
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin


Kołobrzeg: Lasek brzozowy na Owczym Bagnie (tt 7.06.2016);
gm. Kołobrzeg: Grzybowo: las na wydmach oddz. 202a (Ziarnek 2014);
gm. Ustronie M.: Zarośla nad klifem w Wieniotowie (Bosiacka, Grinn-Gofroń 2004); na wschód od Ustronia Morskiego (licznie) (Bosiacka i in. 2004);