Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]


Grzybieńczyk wodny - Nymphoides peltata (S.G.Gmel.) Kuntze
Rodzina: bobrkowate - Menyanthaceae


Grzybieńczyk wodny

[ Limnanthemum nymphaeoides ]
Bylina wodna o pływających liściach. Liście zaokrąglone, sercowate, barwy zielonej, podobne do liści grzybieni. Kwiaty o pięciu żółtych płatkach, osadzone na długich szypułkach wystają nad wodę. Pojawiają się przez całe lato. W mule dennym roślina zakorzenia się za pomocą długiego, rozgałęzionego kłącza. W Polsce w środowisku naturalnym występuje rzadko.

Objęty ścisłą ochroną gatunkową

Czerwona Księga Roślin; status VU - narażony

Czerwona lista roślin; status [V] - narażony na wymarcie na izolowanych stanowiskach

Cenny dla Pomorza Zachodniego; V - narażony

Literatura:
- Zbigniew Sobisz, Mariola Truchan - NIEZNANE ZBIORY ZIELNIKOWE KARLA FRIEDRICHA KOHLHOFFA I FRITZA RÖMERA Z TERENU POMORZA, Słupskie Prace Biologiczne 6 - 2009Kołobrzeg: Zielnik darłowski (Kanał Drzewny, Römer, 1906); W Parsęcie (Holzfuss 1930) - podczas inwentaryzacji nie odnaleziony