Wstecz

Wstecz ][ Katalog ][ Dalej ]


Grzybienie północne - Nymphaea candida C. Presl
Rodzina: grzybieniowate - Nymphaeacae


Grzybienie północne

Bylina. Roślina bardzo podobna do grzybieni białych, od którego różni się przede wszystkim kolorem znamion pręcików, które mają kolor czerwony, a grzybienie białe - żółty. Czasami zdarzają się mieszańce obu tych gatunków.

Lubi ciepłe nasłonecznione stojące i wolnopłynące wody, sadzawki, stawy, zatoki i bagna, rzadko w starorzeczach. Może rosnąć w wodzie o głębokości do 3 m. Rozpowszechniony na obszarach nizinnych Polski.
Zaliczany do górskich reliktów glacjalnych.

Uwaga: do 30.09.2014 r. objęty był ścisłą ochroną gatunkową.

Objęty częściową ochroną gatunkową

Czerwona Księga Roślin; status VU - narażony

Czerwona lista roślin; status VU - narażony

Cenny dla Pomorza Zachodniego; V - narażony

Literatura:
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 października 2014 r. w sprawie ochrony gatunkowej roślin


gm. Gościno: Parowa
gm. Rymań: Melno II